Advocaten

Migratie


Ons advocatenkantoor in Brussel verenigt twee specifieke bekwaamheidspolen die beoefend worden door twee complementaire teams: een team dat bestaat uit advocaten die gespecialiseerd zijn in immigratierecht en een team dat bestaat uit advocaten gespecialiseerd in publiek, grondwettelijk en administratief recht.

De "immigratieadvocaten" van Altea bieden u een brede waaier aan advies en assistentie.

Op deze website vindt u meer uitleg bij enkele voorbeelden van onze competentiedomeinen in immigratierecht die in drie hoofdexpertises worden ingedeeld: vreemdelingenrecht, internationaal familierecht (ook familiaal internationaal privaatrecht genoemd) en nationaliteitsrecht. Aarzel niet om de juridische informatie op deze website te raadplegen. U kan er bijvoorbeeld een antwoord vinden op uw vragen over gezinshereniging, huwen met een iemand zonder papieren, of voor begeleiding bij uw contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken, etc.

De lijst met onze competenties als immigratieadvocaten is niet limitatief. De "immigratieadvocaten" van Altea kunnen u namelijk begeleiding en nuttig advies verstrekken voor tal van vragen met betrekking tot migratie. Voor een administratieve of gerechtelijke procedure kunnen de advocaten van Altea u ook nationaal én internationaal vertegenwoordigen (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Europees Hof van Justitie, ….).

Onze visie omtrent het beroep van advocaat is systematisch terug te vinden in de wijze waarop wij de verschillende dossiers behandelen. Altea is een toegankelijk en gespecialiseerd advocatenkantoor. De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

De rubriek "actualiteiten" op deze website bevat ook juridische informatie over het immigratierecht.

Altea Altea biedt u deskundig juridisch advies aangepast aan uw situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, advocaten gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70