Altea advocaten

Attest geen huwelijksbeletsel


Een “attest geen huwelijksbeletsel” is een document dat moet worden afgeleverd door de toekomstige Belgische echtgenoot die in het buitenland wenst te trouwen.

Het document bevestigt dat de betrokken persoon wel degelijk vrijgezel is, en zowel de leeftijd als de mogelijkheid heeft om te trouwen. Het document kan worden afgeleverd door de gemeente of door een Belgische diplomatieke post in het buitenland.

Het “attest geen huwelijksbeletsel” is ook, voor de Belgische staat, een bijkomend middel om op preventieve wijze het fenomeen van schijnhuwelijken te bestrijden en de werkelijke intenties van de echtgenoten na te gaan. Sinds het Consulaire Wetboek van 21 december 2013 wordt voorzien dat het attest slechts mag worden afgeleverd na een enquête bij de diplomatieke post, of eventueel, in geval van twijfel, na een bijkomende enquête door de Procureur des Konings. De procedure kent wettelijke termijnen, een informatieplicht en een motivatieplicht.

Als de afgifte van het attest wordt geweigerd, kan een beroep worden ingediend.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.