Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Buitenlands rijbewijs


We krijgen vaak de vraag om erkenning en omruiling van een buitenlands rijbewijs. Deze materie valt voor een deel onder het verkeersrecht, eerder dan onder het immigratierecht. Toch kan Altea u advies en nuttige richtlijnen geven om dit soort formaliteiten te vergemakkelijken.

De regels voor erkenning in België van een buitenlands rijbewijs verschillen fundamenteel naargelang het gaat om een Europees of niet-Europees rijbewijs.

Een geldig nationaal Europees rijbewijs wordt in principe van rechtswege erkend in België. Het laat de houder ervan toe om te rijden in België.

Het wordt de houder van een nationaal Europees rijbewijs echter aangeraden om zijn rijbewijs te laten registreren bij zijn inschrijving in België. Daarnaast moet een Europees rijbewijs zonder administratieve geldigheidsduur, waarvan de houder sinds twee jaar is ingeschreven in een Belgische gemeente, omgeruild worden tegen een Belgisch rijbewijs. 

Heel wat regels laten ook de vervanging in België van het nationaal Europees rijbewijs toe bij verlies of diefstal op voorwaarde dat de houder zijn “gewone verblijfplaats” in België heeft.

De regels voor erkenning die van toepassing zijn op niet-Europese rijbewijzen zijn meer complex.

Er is geen erkenning van rechtswege in België van een niet-Europees buitenlands rijbewijs.

Om een rijbewijs dat werd afgeleverd door een niet-Europees land te laten omruilen tegen een Belgisch rijbewijs moet het meer bepaald erkend, geldig, authentiek zijn, verkregen zijn op een moment waarop de persoon in kwestie niet ingeschreven was in België...

De vraag om omruiling dient te gebeuren bij de gemeente waarin de persoon is ingeschreven. 

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70