Altea advocaten

Naam en voornaam


Welke naam zal of kan mijn kind dragen? Is dit afhankelijk van mijn nationaliteit of van de nationaliteit van de andere ouder? Mag ik de naam van mijn kind kiezen? Kan ik opteren voor een dubbele naam? Verschillen de regels naargelang de geboorteplaats, of wanneer het kind geadopteerd is of geboren is uit een homoseksueel koppel?

Onder welke voorwaarden kan ik mijn naam of de naam van mijn kind veranderen?

Hoe moet ik een onjuiste vermelding in het register van de burgerlijke stand verbeteren?

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.