Deontologie

Onze advocaten zijn onderworpen aan de regels van de Orde van Advocaten waartoe zij behoren:

Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique
Orde van Vlaamse Balies