Slide chiffre 56 NL

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide chiffre 56 NL

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea Advocaten

Voorwaarden


De advocaten van de vereniging Altea gaan verder dan hun deontologische verplichtingen door ten aanzien van hun cliënten een beleid van volledige transparantie te voeren, dat een maximale voorzienbaarheid met betrekking tot de berekening van kosten en honoraria inhoudt.

Aldus verbinden de advocaten van de vereniging Altea zich ertoe met hun cliënten zoveel en zo nauwkeurig mogelijk de financiële gevolgen van elke ontwikkelingsfase van het dossier te overwegen. Als gedragslijn nemen zij ook aan systematisch, in de strategie die zij aanraden aan hun cliënten, rekening te houden met het financiële luik, met inbegrip van hun kosten en honoraria.

De berekeningswijze van hun kosten en erelonen steunt op de hieronder vermelde basisprincipes.

Bij de opening van elk dossier wordt de precieze inhoud van de berekeningsbasis van hun kosten en honoraria overeengekomen met de cliënt en deze dient uitdrukkelijk zijn akkoord te geven.

Ook de facturerings- en betalingsvoorwaarden worden meegedeeld zodra een dossier wordt geopend.

Alvorens contact op te nemen met een advocaat is het steeds raadzaam na te gaan of men een financiële tussenkomst kan genieten via een derde-betaler, zoals een rechtsbijstandverzekering.

Het gebeurt zeer regelmatig en vooral in kwesties met betrekking tot het immigratie- of familierecht, dat de formele opening van een dossier niet vereist is en dat gedetailleerd advies wordt verstrekt tijdens een raadpleging op afspraak die gepland kan worden door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met het secretariaat van het kantoor. In dat geval wordt de prijs van de raadpleging bij het eerste contact en voor de afspraak meegedeeld. Deze prijs kan, afhankelijk van het geval, bestaan uit:

  • Of een eenmalige vergoeding voor een advies van ongeveer een half uur, ter plaatse, op kantoor.
  • Of een verhoogde eenmalige vergoeding die vooraf moet worden betaald voor een afspraak via de telefoon of Skype van ongeveer een half uur.
  • Of een uurtarief als de raadpleging meer tijd in beslag neemt.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70