Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Belgische nationaliteit


Nationaliteitsverklaring (artikel 12bis)

Het nieuwe Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) is in werking getreden op 1 januari 2013. De wetgever beoogde dat de verkrijging van de nationaliteit niet langer een immigratiekanaal zou kunnen zijn.

De verplichte periode van verblijf in België alvorens de nationaliteit te kunnen bekomen, of het nu op basis van huwelijk, op basis van een lang verblijf, of op basis van geboorte in België, is verlengd naar minimum 5 jaar legaal verblijf.

Er zijn ook integratievoorwaarden voor de verkrijging van de nationaliteit die variëren naargelang de situatie. Men dient hoofdzakelijk bewijzen te leveren van de volgende voorwaarden:

  • Kennis van één van de drie landstalen
  • Maatschappelijke integratie, wat bewezen wordt door een diploma, een opleiding of een professionele ervaring (5 jaar ononderbroken werk) of het volgen van een integratieprogramma dat georganiseerd wordt door de bevoegde overheid;
  • Indien men nog geen 10 jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in België houdt, dient men ook de economische participatie aan te tonen door werk (minimum 468 dagen) of door de betaling van de sociale bijdragen (minimum 6 trimesters)
  • Indien men al 10 jaar wettelijk en ononderbroken verblijf houdt in België, dient men de deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap te bewijzen.

Bijzondere regels gelden voor echtgenoten van Belgische onderdanen, gepensioneerden, personen met een handicap, …

De nieuwe wet voorziet ook een definitie voor « ernstige persoonlijke feiten » die een belemmering kunnen vormen voor de toekenning van de nationaliteit, en in het bijzonder gericht op zij die veroordeeld zijn voor fiscale fraude of deelnemen aan een beweging of vereniging die een gevaar vormt voor de staatsveiligheid.

De behandeling van elke nationaliteitsaanvraag omvat voortaan de betaling van een vergoeding van 150 euro per aanvrager.

De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente. Het is mogelijk dat de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand de aanvraag weigert indien er volgens hem niet is voldaan aan de wettelijke vereisten.

Een beroep kan wordt ingediend tegen een weigering of een beslissing tot intrekking.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Naturalisatie

De verkrijging van de Belgische nationaliteit door naturalisatie is een gunst die de Belgische staat kan uitreiken.

De kandidaat dient te bewijzen dat het quasi onmogelijk is om via andere wegen de nationaliteit te verkrijgen (bijvoorbeeld de nationaliteitsverklaring) en dient zijn buitengewone diensten aan België te bewijzen, bijvoorbeeld op sportief, academisch or artistiek vlak.

Bij de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van de Belgische Nationaliteit op 1 januari 2013 werd de naturalisatie ingelijst als uitzonderlijke wijze tot verkrijging van de nationaliteit. Opgelet, de naturalisatie mag niet worden verward met de nationaliteitsverklaring, die geen gunst maar een recht is.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70

NEWSLETTER

Our website is protected by DMC Firewall!