Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea

Advocaten gespecialiseerd in nationaliteit


De advocaten bij Altea die gespecialiseerd zijn in immigratierecht in België zijn ook experts in alle aangelegenheden die verband houden met de Belgische nationaliteit.

Sedert zijn grondige hervorming in 2013, ondergaat het Wetboek van de Belgische nationaliteit nog voortdurend aanpassingen, zowel door de wijziging en goedkeuring van nieuwe teksten (uitvoeringsbesluiten en administratieve omzendbrieven tot uitvoering van het wetboek van nationaliteit) maar ook door de evoluerende interpretatie van die teksten door de parketten van de procureur des Konings en door de hoven en rechtbanken.

Als gevolg van die voortdurende veranderingen, is de informatie die wordt verspreid, zowel op het internet als op niveau van de gemeentebesturen, vaak achterhaald en niet afgestemd op individuele gevallen, waardoor het een bron van verwarring en zelfs van fouten wordt.

In dit opzicht is het altijd nuttig om te rade te gaan bij een gespecialiseerde advocaat, die u actueel advies, aangepast aan uw specifieke situatie kan geven.

Voldoet u aan de voorwaarden om een verklaring tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit af te leggen? Hebt u het recht om de naturalisatie aan te vragen? Zullen uw kinderen Belg kunnen worden?

In de meeste gevallen zal een eenvoudig consult tijdens een eenmalige afspraak volstaan om u een antwoord te geven op deze vragen, waarna u uw procedure probleemloos alleen kunt voortzetten.

Bij Altea helpen we u met al uw vragen en de nodige stappen voor toekenning van de Belgische nationaliteit aan minderjarige kinderen, de verkrijging van de Belgische nationaliteit door nationaliteitsverklaring of naturalisatie, het verlies of de herkrijging van de Belgische nationaliteit, de staatloosheid en het beroep tegen een weigering van de Belgische nationaliteit. Ons advocatenkantoor heeft zich mettertijd ook gespecialiseerd in het verkrijgen van de Belgische nationaliteit voor houders van bijzondere verblijfskaarten en voor Britse burgers die vasthouden aan hun Europese nationaliteit en daarom, naar aanleiding van de Brexit, de Belgische nationaliteit willen verkrijgen.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Advocaten gespecialiseerd in nationaliteit

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70