Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea

Advocaten gespecialiseerd in nationaliteit


De advocaten bij Altea die gespecialiseerd zijn in immigratierecht in België zijn ook experts in alle aangelegenheden die verband houden met de Belgische nationaliteit.

Er zijn verschillende wettelijke manieren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Informatie die op het internet circuleert en die niet meer actueel is, is soms een bron van verwarring en zelfs van fouten. Lokale overheden verstrekken soms ook algemene informatie die niet altijd exact overeenkomt met individuele situaties of met recente ontwikkelingen in de rechtspraak.

De geldende teksten worden regelmatig gewijzigd, of het nu gaat om de nationaliteitswetboek zelf, en dus om de wet, of om het koninklijk besluit ter uitvoering daarvan. Een administratieve circulaire vult het geheel aan en de inhoud ervan kan op bepaalde punten in tegenspraak zijn met de andere teksten... Deze wetteksten worden ook op een evolutieve manier geïnterpreteerd door de procureur des Konings en door de rechtspraak.

Voldoet u aan de voorwaarden om een verklaring van Belgische nationaliteit in te dienen? Heeft u het recht om naturalisatie aan te vragen? Kunnen uw kinderen automatisch Belg worden? Het is nuttig om de wettelijke basis van uw aanvraag te controleren en na te gaan of uw dossier wel volledig is. De bevoegde diensten binnen de gemeentebesturen kunnen u soms advies geven, maar het is nooit overbodig om het advies van een gespecialiseerde advocaat in te winnen. In de meeste gevallen zal een eenvoudige raadpleging tijdens één afspraak volstaan om uw procedure probleemloos alleen voort te zetten.

Als tegen u een besluit tot weigering van de Belgische nationaliteit werd genomen, kan u wellicht willen beoordelen in hoeverre het aangewezen is een beroep in te stellen. In een dergelijk geval zijn de termijnen zeer kort. De gespecialiseerde advocaat zal u ook hier kunnen adviseren over de wenselijkheid van dit beroep en u, indien nodig, kunnen bijstaan en vertegenwoordigen.

In andere gevallen kan u bijvoorbeeld moeten bewijzen dat u het recht hebt om de Belgische nationaliteit te herkrijgen. Het gebeurt ook dat iemand ontdekt dat hij of zij bij vergissing als Belg werd erkend door de autoriteiten.

Ten slotte is het mogelijk dat u uit de nationaliteit wordt ontzet.

Voor elke situatie bestaan er specifieke regels en procedures. Deze moeten soms worden geïnterpreteerd in het licht van de grondrechten.

Het nationaliteitsrecht is voortdurend in ontwikkeling en allerhande rechterlijke beslissingen maken de materie er niet gemakkelijker op. Het advies van uw advocaat is dan ook vaak een welkome ondersteuning.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

Advocaten gespecialiseerd in nationaliteit

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70

NEWSLETTER

DMC Firewall is a Joomla Security extension!