Advocaten

Publiek recht


Altea. Présentation de l'équipe du droit public

Administratief recht

Algemeen administratief recht

Administratief contentieux

Overheidsaansprakelijkheidsrecht

Ambtenarenrecht

Onderwijsrecht

Administratief gezondheidsrecht

Farmaceutisch recht

Ziekenhuisrecht

Milieurecht

Stedenbouwrecht

Onteigeningsrecht

Overheidsopdrachtenrecht

Economisch publiekrecht

Administratief mediarecht

Grondwettelijk recht

Grondwettelijk recht, mensenrechten en publieke vrijheden

Grondwettelijk contentieux

Institutioneel recht met inbegrip van lokale overheden