Altea advocaten

Afstamming


Vragen rond afstamming zijn zeer vaak voorkomend en kunnen snel heel complex worden. Vooral indien er extra vragen omtrent de toepassing van buitenlands recht opduiken, of er een immigratie- of verblijfskwestie, erfenis of een aanvraag tot omgangsrecht aan vasthangt.

Het is belangrijk om de beste juridische strategie te volgen, zeker gezien verschillende maatregelen soms gerechtvaardigd kunnen zijn. Welke maatregel zal de minst kostelijke en de snelste zijn? Welke procedure heeft kans om te slagen ? Kan ik verschillende stappen tegelijk nemen, eventueel in verschillende landen ?

De complementaire competenties van de advocatenkantoor in het administratief recht, vreemdelingenrecht, familierecht, internationaal privérecht zijn een echte meerwaarde voor alle complexe afstammingsvraagstukken.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.