Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Asiel en subsidiaire bescherming


Het recht op internationale bescherming is complex. Zowel nationale als internationale regels spelen een rol.

Het vluchtelingen- of subsidiair beschermingsstatuut kan worden aangevochten door de Belgische asielinstanties. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een familielid een Schengenvisum aanvraagt en deze handeling of de informatie die naar aanleiding van deze handeling wordt verstrekt, in tegenspraak is met de verklaringen of redenen die de toekenning van de status aan een persoon in België rechtvaardigden.

Altea heeft een zeer grote expertise ontwikkeld in deze materie die Céline Verbrouck zelfs aan de universiteit doceert.

Wij treden op in situaties die bijzonder behartenswaardig zijn, met name voor personen in bijzonder kwetsbare situaties, zieken, slachtoffers van gendergeweld, enz.

Wij werken samen met andere professionals (artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, verenigingen ...).

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck, gespecialiseerde advocaat in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70