Altea advocaten

Beëindiging van de wettelijke samenwoning


Hoe kan een einde gemaakt worden aan een wettelijke samenwoning? Eindigt een wettelijke samenwoning na een verhuizing naar het buitenland? Hoe kan een Belgische wettelijke samenwoning erkend worden in het buitenland? Hoe kan vanuit het buitenland een einde gemaakt worden aan een wettelijke samenwoning?

Stuk voor stuk vaak gestelde vragen waarvan er sommige een bijzonder complex karakter kunnen hebben.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.