Slide chiffre 56 NL

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide chiffre 56 NL

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea Advocaten

De kosten


Ongeacht de juridische dienstprestatie geleverd door de behandelende advocaat en zijn eventuele medewerkers, brengt de behandeling van een dossier vele kosten met zich mee, die inherent zijn aan de behandeling van een dossier of aan de uitbating van een advocatenkantoor. Deze kosten kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedekt door de in rekening gebrachte erelonen. Andere kosten, die rechtstreeks verband houden met de kosten van een dossier, worden bovenop de erelonen aangerekend.

Er zijn drie manieren om kosten in rekening te brengen, afhankelijk van de manier waarop de betrokken advocaten werken of de aard van de zaak. De gebruikte methode wordt in alle transparantie aan de cliënt meegedeeld bij het openen van het dossier.

Een eerste methode leidt tot het eenvoudigweg opnemen van de honoraria in het uurtarief dat wordt gebruikt voor de valorisatie van de honoraria van de advocaat. Het voorgestelde uurtarief is bij het openen van het dossier dus 'all inclusive'.

Een tweede methode is de verhoging van het voorgestelde uurtarief met een extra percentage om de kosten op forfaitaire basis te dekken.

De derde methode berekent semi-forfaitaire kosten. In dat geval, stelt de advocaat voor om de kosten verbonden aan de behandeling van het dossier te berekenen op basis van € 40 voor de opening en het basiskantoorwerk van het dossier, vervolgens in principe € 15 per bladzijde tikwerk. Deze waarderingsmethode dekt dan alle kostenposten, niet alleen de secretariaats- en typekosten. 

In elk geval verbinden de advocaten van het kabinet zich ertoe in elke ereloonstaat, de kosten te beperken tot maximum 25% van de gevorderde honoraria (exclusief onkosten). De praktijk wijst uit dat, zelfs met redelijke uurtarieven, het kostenbedrag tussen 15 en 20% van de ereloonbedragen schommelt.

Ongeacht de gekozen formule worden de procedurekosten en eventuele andere vooruitbetalingskosten (gerechtsdeurwaarders- of griffiekosten, rolrechten, administratieve kosten voor stukken van burgerlijke staat of andere documenten, erelonen voor technische adviezen, kosten voor opzoekingen in het nationale register, ...) hetzij rechtstreeks gevorderd door de tussenkomende derde (gerechtsdeurwaarder, vertaler, deskundige, ...) hetzij bijkomend aangerekend op basis van bewijsstukken.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70