Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Herkrijging van de Belgische nationaliteit


Sommige personen die de Belgische nationaliteit hadden, hebben die in het verleden automatisch of vrijwillig verloren. De voormalige Belgen kunnen echter een verzoek indienen om hun verloren nationaliteit te herkrijgen (artikel 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit).

In de praktijk hebben de opeenvolgende wijzigingen in het Wetboek van de Belgische nationaliteit de verzoeken om herkrijging complex gemaakt. De regeling voor het herkrijgen van de Belgische nationaliteit is vandaag, volgens onze analyse, onsamenhangend en discriminerend en volledig in strijd met de geest van de wet en schendt het legitiem vertrouwen van de betrokkenen.

Zo bijvoorbeeld kunnen sommige vroegere Belgen een verzoek tot herkrijging van de Belgische nationaliteit rechtstreeks bij de diplomatieke post in hun land van verblijf indienen, terwijl anderen hun aanvraag - in principe - alleen kunnen indienen vanaf het Belgisch grondgebied en na minstens een jaar in België te hebben verbleven.

Bij Altea zijn we sterk begaan met de specifieke situatie van deze voormalige Belgische burgers, die volgens ons door de wet worden gediscrimineerd en zo van een belangrijk deel van hun identiteit en hun banden worden beroofd. Deze juridisch uiterst complexe situaties verdienen bijzondere aandacht en advies van specialisten.

Altea biedt u deskundig juridisch advies, aangepast aan uw situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70