Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Brexit, Belgische nationaliteit, wettelijk verblijf, hoofdverblijfplaats en recht van de Europese Unie


Sinds de Brexit willen veel Britten die reeds minstens vijf jaar wettelijk in België verblijven op legitieme wijze de Belgische nationaliteit aanvragen.

De laatste hervorming van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) is van kracht gegaan op 1 januari 2013 (wet van 25 oktober 2012 ter hervorming van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, Belgisch Staatsblad van 14.12.2012). Het aangekondigde doel was om ervoor te zorgen dat de nationaliteit geen middel wordt om immigratie makkelijker te maken. De Britten voelen zich de dupe van deze politieke wil, hetgeen de heer Jonathan Faull, ambtenaar bij de Europese Commissie, aangeeft. Zijn nota aan de vicevoorzitter van het Europese uitvoerende orgaan werd op maandag 14 november 2016 overgenomen door Politico en nadien ook door andere media.

Om de Belgische nationaliteit te kunnen aanvragen, moet de hoofdverblijfplaats in België zijn gevestigd op basis van een wettelijk verblijf. Echter, zowel de notie "hoofdverblijfplaats" als de notie "wettelijk verblijf" zijn onderhevig aan verschillende interpretaties bij de ambtenaren van de Europese Unie. Deze interpretaties kunnen enerzijds komen van de gemeentes, die verantwoordelijk zijn voor het al dan niet registreren van aanvragen, of anderzijds van de verschillende parketten, die verantwoordelijk zijn om advies te verlenen over de nationaliteitsaanvragen. Er wordt voorgesteld om in de volgende regels terug te komen op deze twee bijzondere problemen.

Artikel 1, § 2, 1° van het WBN definieert de notie van hoofdverblijfplaats als "de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister". Echter, uit verschillende nationale en internationale teksten blijkt dat het bevolkingsregister eveneens informatie over EU-ambtenaren vermeldt. Het is dus ongegrond om hun hoofdverblijfplaats te blijven betwisten omwille van hun speciaal statuut.

Het is even ongegrond om de wettelijkheid van het verblijf van ambtenaren van de Europese Unie te betwisten in het kader van het WBN. Zo zijn personen met een wettelijk verblijf volgens artikel 7bis, §2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, zij die "toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven of om er zich te vestigen overeenkomstig de vreemdelingenwet of de regularisatiewet". Echter, de burgers van de Europese Unie die werken voor Europese instellingen hebben een onmiskenbaar recht op verblijf, wat blijkt uit de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Bovendien vloeit dit recht op verblijf van rechtswege uit het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten en de richtlijn 2008/38/EG van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van EU-burgers en hun familieleden op vrij verkeer en verblijf in het grondgebied van lidstaten.

Gunstige beschikkingen van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Waals-Brabant en de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel werden reeds genomen in situaties waar deze vragen gesteld werden.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70

NEWSLETTER

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd