Machtiging tot verblijf om medische redenen : Nieuw arrest van de Raad van State verduidelijkt draagwijdte 9ter-aanvraag.

Op 16 oktober 2014 velde de Raad van State (hierna: RvS) een nieuw arrest waarin het de draagwijdte verduidelijkt van de machtiging tot verblijf om medische redenen overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 (hierna: artikel 9ter Vw.).