Altea advocaten

Internationale echtscheiding


Grensoverschrijdende gezinssituaties zijn talrijk.

Wanneer m’n buitenlander is of wanneer m’n getrouwd is in het buitenland, kan een scheiding of een echtscheiding een reeks vragen oproepen: Kan ik een echtscheidingsprocedure instellen in België? Welk recht zal van toepassing zijn op de internationale echtscheiding?

Soms zijn verschillende landen bevoegd. Het toepasselijk recht kan variëren afhankelijk van het onderwerp van het geschil: de echtscheiding zelf, het ouderlijk gezag, de verplaatsing van het kind (naar het buitenland), vereffening en verdeling van het huwelijksvermogenstelsel, etc.

Bij Altea hebben we een solide ervaring met betrekking tot internationale echtscheidingsgeschillen, zowel op Belgisch niveau als op internationaal niveau.

Altea biedt u advies door een gespecialiseerd advocaat aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met Céline Verbrouck of Catherine de Bouyalski, gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht en in familiaal internationaal privaatrecht, erkend door de Orde van advocaten bij de balie te Brussel.