Cabinet d'avocats Altea
Cabinet d'avocats Altea
Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea advocaten

Onze sociale inzet


De sociale of maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen is een trendvol concept. Op voorwaarde dat de trend zich inschrijft in een authentieke en actieve ontwikkeling, in plaats van een puur cosmetische houding, dient men er zich principieel op te verheugen.

De Europese Commissie omschrijft de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven als een begrip dat aangeeft “dat bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met andere partijen vrijwillig aandacht aan sociale kwesties en het milieu schenken” (COM(2001)366). “Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft betrekking op maatregelen van bedrijven die verder gaan dan hun wettelijke verplichtingen jegens de samenleving en het milieu.” (COM(2011)681).

Ook de balie schenkt geleidelijk meer aandacht aan maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid.

Als juridische dienstverlener en economische speler, is de advocaat een bijzondere ondernemer vermits hij rechtstreeks deelneemt aan de overheidsdienst justitie. Door zijn onafhankelijkheid, zijn vrijheid, zijn taak van verdediging, ondermeer van de zwakkere partijen, en zijn natuurlijke verbondenheid met mensenrechten, speelt hij een aanvoerende rol in de maatschappij.

Een humaan kantoor dichtbij de burger... Vanaf haar oprichting hechtte Altea belang aan haar essentiële justitiële en civiele taak. Coherent optreden is het uitgangspunt van de sociale verantwoordelijkheid van Altea. In haar adviesverlenende en juridische verdedigingstaak, beoefent het kantoor dagelijks de rechten van de mens en van de burger in haar verhouding met de administratieve overheden. Haar advocaten zijn ervaren in deze materies. Ons kantoor is geen eenvoudige economische speler, maar overstijgt de zuivere rentabiliteits- en groeidoelstellingen. Buiten haar adviesverlenende en verdedigingstaak ten aanzien van haar cliënten, wenst Altea zich ook te profileren als een advocatenkantoor dat zich inlaat met de rechten van de mens, de burger en justitie.

Een collectief en participatief kantoor… Buiten deze begrippen, wordt deze coherentie waargenomen in de organisatie en werking zelf van het kantoor. Opgericht door twee ervaren vennoten, werd Altea bedacht, ontworpen en uitgewerkt door het collectief werk van de groep vennoten en medewerkers. Het is een volledig en hecht team dat, buiten de traditionele hiërarchische arbeidsverhoudingen, de lancering van dit advocatenkantoor mogelijk heeft gemaakt en dat ook deelneemt aan haar bestuur en ontwikkeling. Het kantoor biedt ook een ontwikkelingsplatform aan de balie vermits de advocaten zich verder ontplooien.

Een geëngageerd kantoor…De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Altea uit zich ook in de aanwezigheid van de burger in het engagement van zijn leden. De advocaten van Altea pleiten binnen de verenigingssector en aan de balie. Ze worden er geleid door hun verbondenheid met justitie, evenals hun respect voor de rechten van de mens en van de burger. Daarbij houden ze steeds het belang van de advocaat voor ogen om deel te nemen aan de opbouw van een rechtvaardigere, egalitaire en duurzame samenleving met eerbied voor de fundamentele vrijheden van het individu.

Een kantoor bezorgd om zijn omgeving… De verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij en het milieu van Altea, impliceert dat er aandacht wordt besteed in het dagelijks bestuur van het kantoor aan de ontwikkeling van een rechtvaardige en duurzame samenleving. In de aankoop van hun benodigdheden, in de uitoefening van hun opdrachten en in hun contacten met het cliënteel gaan de advocaten bewust om met het milieu en houden ze zoveel mogelijk rekening met eerlijke en rechtvaardige handel.

Een kantoor dat zich inlaat met burger- en mensenrechten… Tenslotte, werkt Altea haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, haar humane en civiele inspanningen uit aan de hand van concrete acties en samenwerkingsvormen. Deze pagina zal dus evolueren in de loop der tijd samen met u. De eerste actie « Maatschappelijke verantwoordelijkheid van Altea », opgestart vanaf de oprichting van de vennootschap, bestaat uit het leveren door de advocaten van juridische dienstprestaties, die de know-how van het kantoor en de waarden van de leden bundelen en ter beschikking stellen van verenigingen actief in de verdediging van mensenrechten, in de opbouw van een duurzame samenleving en die respect hebben voor het milieu. Concreet stelt Altea jaarlijks vijf “packages” van 20 uur juridische dienstprestaties ter beschikking van voornoemde verenigingen in het domein van mensenrechten, fundamentele rechten van de burger of bescherming van de rechten van de vreemdeling.

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70