Cabinet d'avocats Altea
Cabinet d'avocats Altea
Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Altea

Het advocatenkantoor Altea in Brussel - Belgïe


Het advocatenbureau Altea, opgericht in 2012 door de advocaten Michel Kaiser, Céline Verbrouck, Emmanuel Gourdin en Catherine de Bouyalski, alle vier erkend door de Orde van advocaten als specialisten in hun respectieve expertisedomeinen, biedt een kwaliteitsvolle dienstverlening aan op het gebied van publiek-, grondwettelijk, administratief, vreemdelingen-, nationaliteit en familiaal en internationaal privaatrecht.

De vijftiental advocaten die het team van het advocatenkantoor Altea samenstellen, hebben zich natuurlijkerwijs rond hun complementaire expertisedomeinen gegroepeerd, gedreven door een resolute wil om de waarden te delen in samenhang met de beoefende rechtsdomeinen en verenigd rond de verdediging van de mensen- en burgerrechten.

De kwaliteit van de verleende diensten door de advocaten van Altea getuigt van hun beheersing van de administratieve en gerechtelijke procedures, op nationaal en internationaal niveau, en hun bevoegdheid om in de beoefende rechtsdomeinen zeer hoogwaardig juridisch en strategische advies te verlenen.

In haar expertisedomeinen behartigt het advocatenkantoor de belangen van een gemengd cliënteel van particulieren, overheidsinstellingen, verenigingen en bedrijven. Zo onderscheidt Altea zich door een aanbod van professionele diensten geleverd door hooggekwalificeerde medewerkers aan een divers cliënteel en door haar inzet om ervoor te zorgen dat deze diensten toegankelijk blijven.

>> ONZE VISIE OMTRENT HET BEROEP VAN ADVOCAAT

>> ONZE SOCIALE INZET

Onze diensten

Onze expertisedomeinen


Altea is een kantoor dat specialisten met een uitgebreide ervaring en expertise binnen hun werkterrein combineert met een grote toegankelijkheid.

Twee specifieke competentiedomeinen worden behandeld binnen twee complementaire teams. Hieronder worden de meest courante activiteitendomeinen toegelicht. Deze lijst is echter niet uitputtend :

Advocaten

Publiek recht


Cabinet d'avocats Altea. Présentation de l'équipe du droit public

Administratief recht

Algemeen administratief recht

Administratief contentieux

Overheidsaansprakelijkheidsrecht

Ambtenarenrecht

Onderwijsrecht

Administratief gezondheidsrecht

Farmaceutisch recht

Ziekenhuisrecht

Milieurecht

Stedenbouwrecht

Onteigeningsrecht

Overheidsopdrachtenrecht

Economisch publiekrecht

Administratief mediarecht

Grondwettelijk recht

Grondwettelijk recht, mensenrechten en publieke vrijheden

Grondwettelijk contentieux

Institutioneel recht met inbegrip van lokale overheden

Nieuws

Onze nieuwsbrieven

  • Machtiging tot verblijf om medische redenen : Nieuw arrest van de Raad van State verduidelijkt draagwijdte 9ter-aanvraag.

    (Gepubliceerd op 16/10/2014)

    Op 16 oktober 2014 velde de Raad van State (hierna: RvS) een nieuw arrest waarin het de draagwijdte verduidelijkt van de machtiging tot verblijf om medische redenen overeenkomstig artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 (hierna: artikel 9ter Vw.).

    Lees meer …

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70