Cabinet d'avocats Altea
Cabinet d'avocats Altea
Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

Slide One

Administratief en grondwettelijk recht
Vreemdelingenrecht
Internationaal familierecht

previous arrow
next arrow

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gespecialiseerd advocaat en familiebemiddelaar


Catherine de Bouyalski, avocate associée chez Altea

Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel : +32(0)2 894 45 76

Frans - Engels
Aspraak maken

Catherine de Bouyalski behaalde haar licentiaat in de rechten met grote onderscheiding aan de Université Catholique de Louvain (UCL) en is sinds 2008 advocate aan de balie te Brussel en als deskundige in internationaal privaatrecht en vreemdelingenrecht erkend door de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Van bij het begin van haar academisch parcours was zij geboeid door thema’s die verband houden met migratie en het internationaal privaatrecht. Aan het einde van haar studies schreef zij een seminar over de rechterlijke toetsing, prorogatie van rechtsmacht, litispendentie en connexiteit in het Reglement Brussel I. Dit seminar leverde haar een nominatie op voor de Jacques Falys-prijs.

Aangezien pleiten een belangrijk onderdeel is van het advocatenberoep, maakt zij er een erezaak van om alle ‘ins and outs’ van het vak te beheersen. Zo was zij zelfs genomineerd voor de "Prix Boels", een prijs die wordt toegekend voor de beste pleitoefeningen van advocaat-stagiairs.

Zij liep stage bij het advocatenkantoor "Blanmailland en Vennoten" waarna zij zich specialiseerde in het vreemdelingenrecht en in het internationaal privaat familierecht. Catherine de Bouyalski beoefent hoofdzakelijk de volgende rechtsdomeinen:

 • internationaal privaat familierecht (toepasselijke wetten en bevoegde rechtbanken inzake familie- en gezinskwesties, erkenning van buitenlandse vonnissen en akten in België, enz.), met een bijzondere focus op internationale adopties en erkenning van in het buitenland vastgestelde afstammingen, onder meer via het draagmoederschap.
 • nationaal en internationaal familierecht (huwelijk, weigering een huwelijk te voltrekken, weigering een attest van ongehuwde staat af te leveren, echtscheiding, nietigverklaring van een huwelijk, vereffening-verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap, uitoefening van het ouderlijk gezag, vaststelling en betwisting van bloedverwantschap, nationale en internationale adoptie, enz.)
 • vreemdelingenrecht (asiel, subsidiaire bescherming, gezinshereniging, humanitaire en medische regularisaties, visa, vestiging van EU-burgers, werknemers, studenten, nationaliteitsverwerving en - herstel, enz.)

In november 2016 werd Catherine de Bouyalski partner van het advocatenkantoor Altea waarvan zij sinds zijn oprichting in 2012 samen met Céline Verbrouck, Michel Kaiser en Emmanuel Gourdin deel uitmaakt. Zij beoefent haar beroep in de diverse rechtsdomeinen met dezelfde stiptheid als haar partners en medewerkers.

In juni 2019 erkende de Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel Catherine de Bouyalski als specialiste in internationaal privaatrecht en vreemdelingenrecht.

Door haar bijzondere aantrekking voor kwesties in verband met afstamming en het belang van het kind in het algemeen, ontwikkelde zij een grondige expertise inzake onder meer het draagmoederschap. Voortaan staat zij veel klanten bij die hun bloedverwantschap wensen te laten erkennen die voortvloeit uit een dergelijke kunstmatige voortplanting.

Overigens droeg zij bij tot de ontwikkeling van de rechtspraak in meerdere beoefende rechtsdomeinen met vernieuwende arresten, en had de gelegenheid om zowel particulieren als verenigingen te vertegenwoordigen in het kader van beroepsprocedures tegen wetgevingen die inbreuk plegen op de grondrechten en in het bijzonder het recht op privacy en gezinsleven en het belang van het kind.

Dankzij haar expertise op het vlak van internationaal privaatrecht is zij sinds 2015 ook lid van de stuurgroep van het steunpunt IPR (internationaal privaatrecht) van de ADDE (de vzw Association pour le droit des étrangers) en van de Commission de droit international privé du Barreau de Bruxelles die in 2019 werd opgericht.

Overigens verzorgde zij in 2013 en 2014 de permanenties van de ADDE voor juridische consultancy inzake verblijfsrecht en is zij lid van de "commissie vreemdelingen" van de Liga voor mensenrechten.

Ook geeft zij regelmatig lezingen tijdens studiedagen en opleidingen gericht tot professionals uit de gerechtelijke wereld, gemeentebesturen, verenigingen, maar ook Europese instellingen en het grote publiek.

Catherine de Bouyalski staat alternatieve methoden voor conflictbeslechting voor. In dit kader volgde zij in 2015-2016 een door het Centre Jean Cruyplants erkende opleiding in familiale bemiddeling, waardoor zij zowel nationale als internationale familie- en gezinskwesties op een nieuwe manier kon benaderen die veel meer aansloot bij haar eigen opvatting van conflictbeslechting.

Lijst van de publicaties van Catherine de Bouyalski

 • C. DE BOUYALSKI et K. PIGNERET, « Arrêt « IB » : l'exclusivité de la résidence habituelle d'un époux dans le cadre d'une procédure en divorce », J.D.E., 2022/4, n° 288, p. 165-167.
 • C. DE BOUYALSKI, « L'adoption internationale en Belgique : historique et éléments de procédure » in Le JDJ / Journal du droit des jeunes, 407 (Septembre 2021)
 • C. DE BOUYALSKI, « Les actes d’état civil dans les demandes de regroupement familial : la preuve du lien familial », RDE 2020 - n° 207, pp.15 et s
 • C. DE BOUYALSKI, « Du vrai et du faux lien – Le contentieux civil », in Saroléa, S., Willems, G., Martens, P., Fierens, J., Bourton, F., Docketh, A., Desmet, E., Pire, D., Verhellen, J., Flamand, C., de Viron, I., Carayon, L., Truffin, B., de Theux, V., de Bouyalski, C., Vandevivere, C., Maskens, M. et Hayez, J., « Statut familial de l’enfant et migrations - Colloque du 5 octobre 2018 », J.D.J., 2018/8, n° 378, p. 8- 35.
 • C. DE BOUYALSKI et C. VERBROUCK, « Gestation pour autrui réalisée en Belgique et réception en Belgique d’une filiation issue de la gestation pour autrui faite à  l’étranger », revue Juriste international, publiée par l’Union internationale des avocats (UIA)
 • C. DE BOUYALSKI et C. VERBROUCK, « Gestation pour autrui » : le temps d’un nécessaire encadrement de la pratique », R.D.E. n°177, avril-mai-juin 2014, pp. 163 à 179
 • C. DE BOUYALSKI et C. HENRICOT, « Certificats de non-empêchement à mariage : la Cour d’appel a tranché ! », Note sous Bruxelles, 05 mars 2012, RTDF 2012/3, pp.630 à 635
 • C. DE BOUYALSKI, « L'espace judiciaire européen en matière civile : vérification de compétence, prorogation de compétence, et incidents de litispendance et de connexité dans le Règlement Bruxelles 1 », Annales de droit de Louvain. Vol. 69 (2009), no. 1, pp. 7-72 

ADVOCATEN ALTEA

Altea is samengesteld uit advocaten met een gedegen specialisatie in:

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Vreemdelingenrechtnationaliteit en internationaal familierecht.

Een toegankelijke dienstverlening is een prioriteit voor ons kantoor.

De expertises van Altea zijn complementair en de advocaten van Altea verenigen zich rond de verdediging van de mensenrechten.

ADRES EN CONTACT

Boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Etterbeek - Belgïe

+32(0)2 894 45 70