Slider

Altea is een toegankelijk en gespecialiseerd advocatenkantoor met ervaring en expertise in hun respectievelijke domeinen.

Twee specifieke bekwaamheidspolen worden beoefend door twee complementaire teams. De rechtstakken die zij gewoonlijk (maar niet uitsluitend) beoefenen, zijn de volgende :

Administratief en grondwettelijk recht

 • Algemeen administratief recht
 • Administratief contentieux
 • Grondwettelijk recht, mensenrechten en publieke vrijheden
 • Overheidsaansprakelijkheidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Onderwijsrecht
 • Administratief gezondheidsrecht
 • Grondwettelijk contentieux
 • Farmaceutisch recht
 • Ziekenhuisrecht
 • Milieurecht
 • Stedenbouwrecht
 • Onteigeningsrecht
 • Overheidsopdrachtenrecht
 • Economisch publiekrecht
 • Institutioneel recht met inbegrip van lokale overheden
 • Administratief mediarecht

Het kabinet biedt ook een ruime waaier van consultancy diensten in de pre-conflictueuze fase of buiten elk geschil om, vanuit de sterke overtuiging dat, indien het belang van de cliënt het toelaat, de beste manier om een proces te benaderen is door het te vermijden.  

De advocaten binnen dit kantoor treden op voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de administratieve rechtsinstanties, waaronder de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de hoven en rechtbanken van gemeenrecht en in voorkomend geval, de internationale rechtsinstanties (Straatsburg, Luxemburg) evenals voor de verschillende administratieve overheden.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!